ชุดฝึกวิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้น (สาขาวิศวกรรมยานยนต์)

ชุดฝึกวิศวกรรมยานยนต์ เบื้องต้น (Basic Automotive Laboratary)

ชุดฝึกวิศวกรรมยานยนต์เบื้องต้นประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ชุดกลไกพื้นฐานของเครื่องยนต์ ชุดอิเล็กทรอนิกยานยนต์ ชุดไฟฟ้ายานยนต์ และ ชุดไฮดรอลิกยานยนต์
ชุดกลไกพื้นฐานของเครื่องยนต์ใช้พื้นฐานของกลไก เช่น ระบบเกียร์ เพลา ลูกเบี้ยว และ กลไกอื่นมาประกบกันเป็นเครื่องยนต์ ชุดฝึกกลุ่มนี้ประกอบด้วย ชุดฝึกเครื่องแก๊สโซลีน,ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล, ชุดฝึกเครื่องผ่าของเครื่องยนต์, ชุดฝึกเกียรธรรมดาขับหลังผ่า, และ ชุดฝึกเกียร์อัตโนมัติขับหลังผ่า

ชุดอิเล็กทรอนิกยานยนต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยานยนต์ในปัจจุบัน เนื่องจากชุดกลไกเองมีขีดจำกัดของระบบควบคุม ดังนั้นระบบอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่จะใช้ด้านการควบคุมภายในยานยนต์ ชุดฝึกกลุ่มนี้ประกอบด้วย ชุดฝึกพวงมาลัยกำลังควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ชุดฝึกเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, และ ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ชุดไฟฟ้ายานยนต์เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งชุดฝึกกลุ่มนี้ประกอบด้วย ชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต์ ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ , ระบบไฟจุดระเบิด , ระบบสตาร์ทและไฟชาร์จ, ระบบเซ็นทรัลล็อก, ระบบปัดน้ำฝน , และ ระบบควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้า ชุดไฮดรอลิกยานยนต์ ซึ่งชุดฝึกกลุ่มนี้ประกอบด้วย ชุดฝึกระบบเบรกกำลังแบบใช้ไฮดรอลิก

ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
– เครื่องยนต์ 5 A-FE พร้อมเกียร์อัตโนมัติ
– จุดวัดสัญญาณพร้อมสวิทซ์จำลองสถานการณ์
– เกจ์วัดความดัน และเรือนไมล์

ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล
– เครื่องยนต์ 2 L-II พร้อมเกียร์ธรรมดา
– เรือนไมล์ จำนวน 1 ชุด

ชุดฝึกพวงมาลัยกำลังควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ชุดจำลองการทำงานของพวงมาลัยกำลังแบบอิเล็กทรอนิกส์
– ชุดจำลองโหลด

ชุดฝึกเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– เครื่องยนต์ 4 A-FE พร้อมเกียร์อัตโนมัติ
– ระบบรองรับการสั่นสะเทือนทั้งซ้ายและขวา
– เกจ์วัดความดันน้ำมันเกียร์
– จุดวัดสัญญาณพร้อมสวิทซ์จำลองสถานการณ์
– เรือนไมล์ จำนวน 1 ชุด

ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนผ่า
– เครื่องยนต์ 5 A-FE พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ทด

ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลผ่า
– เครื่องยนต์ 4 J-A 1 ผ่า พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ทด

ชุดฝึกเกียร์ธรรมดาขับหลังผ่า
– เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ของเครื่องยนต์ 2L-II พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า
– อุปกรณ์กดคลัตซ์

ชุดฝึกเกียร์อัตโนมัติขับหลังผ่า
– เกียร์อัตโนมัติของเครื่องยนต์ Mitsubishi ผ่า พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า
– ชุดจำลองการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ 1 ชุด

ชุดฝึกระบบเบรกกำลังแบบใช้ไฮดรอลิก

ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ แบบแผงสาธิตประกอบด้วย
– ระบบ EFI
– ระบบ ESA
– ระบบ ECT
– ระบบปรับอากาศรถยนต์

ชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต์ แบบแผงสาธิตประกอบด้วย
– ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ
– ระบบไฟจุดระเบิด
– ระบบสตาร์ทและไฟชาร์จ
– ระบบเซ็นทรัลล็อก
– ระบบปัดน้ำฝน
– ระบบควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้า

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์

ชุดฝึกช่วงล่างรถยนต์


ห้องปฏิบัติการ

 1. ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณขั้นสูง ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อตอบสนองโปรแกรมด้าน CAD/CAM/CAE เช่น โปรแกรม CATIA V5 R16 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน 2D ,3D พร้อมทั้งยังสามารถใช้งานด้าน CAM และ CAE ได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีเครื่อง Rapid Prototype (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานอย่างเร็ว)
  • คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์
   Processor: Intel Pentium 4 3.0 GHz
   Memory: DDR 512 GB 400 MHz
   Hard Disk: 80GB/7200 RPM ATA
   Mainboard: Asus P5P800S
   CD-ROM: CD-RW/DVD Combo Drive Lite-On
   Graphics: NVIDIA GeForce FX 5200 AGP 8X Display Card – 256MB DDR VRAM
   Network: LAN 10/100 integrated
   Monitor: 17″ LCD Samsung
   TowerCase: ATX 350 Watts
   KB/Mouse: PS/2 Keyboard & Ball Mouse Samsung
 2. เครื่อง Rapid Prototype
  เครื่อง Rapid Prototype (เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานอย่างเร็ว) โดยมีลักษณะการทำงานคือ นำชิ้นงานที่ได้สร้างขึ้นในโปรแกรมออกแบบมาขึ้นรูป ซึ่งใช้วัสดุ ABS ในการขึ้นรูป จะได้ชิ้นงานที่มีความคงรูปและแข็งแรง โดยตัวเครื่อง Rapid Prototype สามารถคำนวณระยะเวลาในการขึ้นรูปในแต่ละชิ้นและมีความละเอียดที่ 0.02 cm.
  รูปภาพ Rapid Prototype

Scroll to Top