ข่าวสาร / กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2566

ติดต่อจองชุดครุย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดการรับชุดครุย วันที่ 24...
รายละเอียดทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง...
รายละเอียดทั้งหมด

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น 2...
รายละเอียดทั้งหมด

การดูงานสวนเกษตรอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่: “การออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการสวนเกษตรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2 จัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสวนเกษตรของคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566...
รายละเอียดทั้งหมด

กิจกรรมวันไหว้ครู 2566

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา “เจ็ดกันยา น้อมจิตวันทา กตัญญุตา บูชาครู” กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย งานพิธีไหว้ครู “มส.น้อมจิต วันทา เทิดศรัทธา บูชาครู ๒๕๖๖”...
รายละเอียดทั้งหมด