ข่าวสาร กิจกรรมของคณะ

กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

กำหนดจัดกิจกรรม นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26