ติดต่อ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาคาร 14 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: 02-457-0068 # 5210, 5233
โทรสาร: 02-457-0068 # 5210, 02-457-0068 # 5244
E-mail: cpe@siamu.ac.th

Scroll to Top