ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5244 โทรสาร 02-457-0068 ต่อ 5244, 02-457-3982
E-mail : eng@siam.edu

 


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5128
โทรสาร 0-2457-0068

 


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาคาร 14 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: 02-457-0068 # 5210, 5233
โทรสาร: 02-457-0068 # 5210, 02-457-0068 # 5244
E-mail: cpe@siamu.ac.th

Scroll to Top