บุคลากร (สาขาวิศวกรรมโยธา)

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ


ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
ชื่อ รัฐวุฒิ
นามสกุล รู้แทนคุณ
ที่อยู่ 62 ถ.สุขุมวิท ซอย ปุณณวิถี 101 แยก 33 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : rathavoot@gmail.com
ตำแหน่ง 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. รองผู้อำนวยการสำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
ชื่อ เฉลิมเกียรติ
นามสกุล วงศ์วนิชทวี
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : Pommy90@hotmail.com
ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์


ผศ.ภาคภูมิ มงคลสังข์
ชื่อ ภาคภูมิ
นามสกุล มงคลสังข์
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : phakphumm@yahoo.com
ตำแหน่ง

อ.สมศักดิ์ ชินวิกกัย


อ.สมศักดิ์ ชินวิกกัย
ชื่อ สมศักดิ์
นามสกุล ชินวิกกัย
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : chinvikkai@hotmail.com
ตำแหน่ง

ผศ.ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน


ผศ.ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงิน
ชื่อ พีรวัฒน์
นามสกุล ปลาเงิน
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : pheerawat.pla@siam.edu
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล


ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล
ชื่อ ฐกลพัศ
นามสกุล เจนจิวัฒนกุล
ที่อยู่ 10/342 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ ฯ 10160
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : thakonlaphat.jen@siam.edu
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นางปิยะพร สีมา


นางปิยะพร สีมา
ชื่อ ปิยะพร
นามสกุล สีมา
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : piyaporn.see@siam.edu
ตำแหน่ง เลขานุการประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

 

 

 

 

Scroll to Top