สารบัญ

สารบัญ การศึกษา,แหล่งข่าวสาร,สุขภาพ
การศึกษา 1.สถาบันอุดมศึกษา 2.สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยของรัฐ 2.มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยAIT
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
บันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
Canda

St. Stephen’s University
The University of Western Ontario

USA.
Christian Brothers University
Colorado State University
Concord College
Hartwick College
Illinois State University
Indiana University
Ohio University
Oregon State University
Louisiana State University Medical Center
Oklahoma State University
St. Olaf College
Texas A & M University
The Monterey Institute of International Studies
The University of Minnesota, Duluth
Boise State University
The University of Nevada
The University of North Carolina at Chapel Hill
The University of Texas at El Paso
University of North Texas Health Science Center at Fort Worth
University of Washington, Seattle Community Colleges for International Development, Inc. (CCID)
The University of Texas Health Science Center at Houston
The University of Wisconsin-Madison
University of Florida
Washington State University
The University of Virginia School of Nursing
University of Texas Medical Branch at Galveston
      
Cambodia
Royal University of Fine Arts Phnom Penh Royal University of Phnom Pen

China (People’s Republic of China)
Harbin Institute
Jiangsu University
Nanjing Agricultural University
Shantou University
Southern Yangtze University
Southwest Forestry College
Yunnan Agricultural University
Yunnan Nationalities University
Yunnan Normal University
Yunnan University

Indonesia
Widya Mandala Catholic University of Surabaya

Japan
Aoyama Gakuin University
Chiba University
Fukuhara Gakuen University Consortium
Gifu University
Kagawa University
Keisen University
Kanda University of International Studies
Kinki University
Kokushikan University
Kyoto Seika University
Miyazaki Prefectural Nursing University
Meijo University
Meio University
Mie University
Muroran Institute of Technology
Nagasaki University
Nara Medical University
Nippon Medical School
Osaka University of Foreign studies
Seikei University
Shiga University
Shinshu University
Tokyo University of Science
Toho University
Waseda University
University of the Ryukyus
Toyama Medical and Pharmaceutical University
Yamaguchi University

Korea (Republic of Korea)
Kangnung National University
Pusan University of Foreign Studies
Sookmyung Women’s University

Lao P.D.R.
The National University of Lao
 
Nepal (Kingdom of Nepal)
Tribhuvan University
 
Pakistan
Lahore University of Management Sciences
 
Malaysia
Universiti Teknologi MARA
 
Philippines
University of Mindanao
 
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
The University of Sri Jayewardenepur

Taiwan (Republic of China)
Chia Nan University of Pharmacy and Science
National Chung Hsing University
National Sun-Yat-Sen University
Tajen Institute of Technology
National Pingtung University of Science and Technology
Taichung Healthcare and Management University
National Taiwan Normal University
 
Vietnam (Socialist Republic of Vietnam)
Cantho University
Hanoi Architectural University
Hue University of Science
ThaiNguyen University
The University of Social Sciences and Humanities

Australia
Central Queensland University
Curtin University of Technology
Deakin University
Edith Cowan University
Griffith University
La Trobe University
Macquarie University
Murdoch University
Northern Territory university
The University of Tasmania
University of Canberra
University of South Australia
 
New Zealand
Victoria University of Wellington

Austria
Leopold-Franzens University Innsbruck University of Vienna
 
Belgium
The Faculteit Voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Antwerp (F.V.G.)
 
The Czech Republic
The Academy of Sciences of the Czech Republic
 
France (Franch Republic)
Ecole Superieure des Sciences Commercials d’Angers Universite Francois – Rabelais de Tours

Germany (Federal Republic of Germany)
The Albert-Ludwigs-University Freiburg in Breisgau
Hohenheim University
Ludwig–Maximillans University Munich
University of Passau
Georg-August-University at Gottingen

Netherlands (Kingdom of the Netherland
Utrecht University

Portugal
The Polytechnic Institute of Viseu
 
Romania
Lucian Blaga University
 
Russia (Russian Federation)
Moscow State University of Environmental Engineering

United Kingdom (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)       
Aston University
Middlesex University
University of Hertfordshire
University of Strathclyde
The University of Reading


หนังสือพิมพ์
คมชัดลึก
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
บ้านเมือง
สยามรัฐ
พิมพ์ไทย
ไทยโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ประชาไท
สยามธุรกิจ
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
INN
สยามกีฬา
นิวส์มหาชน
ข่าวหุ้น
The Nation Bangkok post
Business Day
Student Weekly
บางกอกเดลี่
ข่าวประกวดราคา
นสพดอทคอม
กรุงเทพธุรกิจบิสวีค

นิตยสาร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
วารสารวิชาการเนคเทค : NECTEC Technical Journal
บริษัท เอดีโฟร์ ฟิวเจอร์ จำกัด
นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
ฟอร์มูลา
สารคดี
นิตยสารอัพเดท
นิตยสารคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการจัดการ นานาชาติ
รีดเดอร์ส ไดเจสท
วิทยาสารเกษตรศาสตร
วารสาร Energy Plus
เทคนิค
ร้อยวัตต์
ไมโครคอมพิวเตอร์ยูสเซอร์
โลกรถยนต์
วารสารอุตสาหกรรมสาร
เอ็นจิเนียริ่งทูเดย์
เกียร์
วารสาร Lab Today
สำนักพิมพ์ เรนนี ซีซัน จำกัด
แอร์โรว์สเปซแมกกาซีน
ไมโครคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาล
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด-เมืองนนท์
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลราชวิถี [กรุงเทพฯ]
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
สาขารังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงพยาบาลกรุงธน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลมิชชั่น
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลศิครินทร
โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลธนบุรี 1
โรงพยาบาลคลองตัน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน
โรงพยาบาลตำรวจ
์โรงพยาบาลบางมด
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
โรงพยาบาลมนารมย์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลศรีสยาม
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลสินแพทย
โรงพยาบาลศิริราช เวชระเบียน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเมโย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานการพยาบาล
ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
โรงพยาบาลเปาโล สยาม
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร


แหล่งสมุนไพร
ฐานข้อมูลงานวิจัยพืชสมุนไพร
บริษัท ทรอปิเคิล เฮอร์เบิล โปรดักส์ จำกัด
ป่าสมุนไพร
สมุนไพรดอทคอม
สมุนไพรองค์การเภสัชกรรม
บริษัท บางกอกครูดดรักส์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง
บริษัท พิสิฐอุตสาหกรรม จำกัด
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
สยามเฮลตี้
ชาเขียว : Green Tea
บริษัท เฮอร์บัล วัน จำกัด
ธันพรสมุนไพร
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
บ้านช่อตะวัน
ยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
มิตรภูเรือดอทคอม
บริษัท เลอ คริสเทล ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด
ยาสยามดอทคอม
สมุนไพรอภัยภูเบศร
ลูกประคบไทย
สมุนไพรไทยและพื้นบ้านล้านนา : Thaimedicianalplant.com
สมุนไพรไทย
สเปเชี่ยลตั้ เนเชอรัล โปรดักส์
หน้าวัวสมุนไพร
อัจฉราภรณ์สมุนไพร
ไทยเฮิร์บกู้ด
ไทยเฮิร์บคลับดอทคอม
กมลชนกพฤกษาสมุนไพร
ชมรมสร้างสรรค์สมุนไพรไทย
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
ชาสมุนไพร เซอร์เจสัน วินเตอร์
ตลาดสมุนไพร
บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด
ต้นทิพย์
บริษัท อโนดาต ออฟ เฮิร์บ จำกัด
บริษัท โฟร์มายด์ จำกัด
สมุนไพรกวาวเครือ
ยากลางบ้าน
ห้างหุ้นส่วน ไบโอซัน จำกัด
สมุนไพรไทยแคปซูล
ห้างขายยา เซี้ยมกวง
สมุนไพร
โสมสมุนไพร
สมุนไพรมณฑาทิพย์
ยาดีดอทเน็ต
สมุนไพรวัดเขาพระทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top