ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสยาม

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2071389646460803

 

แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Scroll to Top