ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสยาม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสยาม

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018

 

แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม