คณาจารย์วิศวฯ นิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

คณาจารย์วิศวฯ นิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018

ภาพจากแฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม