คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018

แฟนเพจ: มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์