ศิษย์เก่าดีเด่น-มหาวิทยาลัยสาม

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ควบคุมด้านวิศวกรรม บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ในงาน ” คืนสู่เหย้าและงานฉลองบัณฑิตใหม่ ” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ หอประชุม การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์
https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2103775539888880

ภาพจากแฟนเพจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

Scroll to Top