ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ควบคุมด้านวิศวกรรม บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ในงาน ” คืนสู่เหย้าและงานฉลองบัณฑิตใหม่ ” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ หอประชุม การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548…

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018

ภาพจากแฟนเพจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง