กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2566

ติดต่อจองชุดครุย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2566

ณ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม

กำหนดการรับชุดครุย วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566

 

กำหนดการซ้อมย่อยรับปริญญา

วันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

กำหนดการซ้อมย่อยรับปริญญา และวันซ้อมใหญ่

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ICON SIAM

 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กำหนดการพิธีประสาทปริญญา และวันซ้อมใหญ่
รอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
รอบที่ 2 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ICON SIAM คลองสาน กรุงเทพฯ
2. กำหนดการรับชุดครุย วันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 (มารับชุดครุยตามใบจอง)
3. กำหนดการซ้อมย่อยรับปริญญา ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
4. กำหนดการคืนชุดครุย ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 (คืนที่มหาวิทยาลัยด้านหลังอาคาร 12 ชั้น 1)
สำนักทะเบียนและวัดผลขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น ให้มาติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อจองชุดครุย ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566
ทั้งนี้สำนักทะเบียนและวัดผลได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 ดังมีรายละเอียด http://110.164.153.10/News/ceremony2023.pdf

 

ติดต่อสอบถาม 

ณ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1

โทร 028686000 ต่อ 5208,5136

Email : Reg1@siam.edu

เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 08.30 – 16.30 น.