กิจกรรมวันไหว้ครู 2566

🙏ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา🙏
“เจ็ดกันยา น้อมจิตวันทา กตัญญุตา บูชาครู”
กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย
งานพิธีไหว้ครู “มส.น้อมจิต วันทา เทิดศรัทธา บูชาครู ๒๕๖๖”
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม
🙏ปัญญาวุฒิ กเร เตเต ทินโนวาเท นมามิหัง🙏