ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

           มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ 2 ปีต่อเนื่อง) หลักสูตรระยะสั้น และ Non degree ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สร้างบัณฑิต/Upskill/Reskill บุคคลากรทักษะสูงตอบรับความต้องการอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

โดยเปิดรับสมัคร หลักสูตร อสบ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นศ.: ปวส หรือ ป.ตรี ใบที่ 2
สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line : iabc.siamu
https://line.me/ti/p/DGKmbjJuJv