โครงงานนักศึกษา

โครงงานนักศึกษา

โครงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมของนักศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการค้นคว้า การออกแบบ สร้างอุปกรณ์ หรือระบบ พร้อมทั้งทดสอบ รวมถึงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน ดาวน์โหลด                               สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชื่อโครงงาน รหัสโครงงาน ดาวน์โหลด                               SiamRobotics  link มาที่ http://robotics.siam.edu

DETAIL

  • 171
  • 5,439
  • 6,895

แผนที่

ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5244

โทรสาร 02-457-0068 ต่อ 5244, 02-457-3982

E-mail : eng@siam.edu

TOP