เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และทีมวิศวกรจาก BEA ประเทศภูฏานในการศึกษาดูงานระบบ SCADA System, 230 kV Underground Tunnel และ Power Distibution System ณ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมาก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และทีมวิศวกรจาก BEA ประเทศภูฏานในการศึกษาดูงานระบบ SCADA…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Thursday, March 7, 2019

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ณ การไฟฟ้านครหลวง