วิศวกรรมศาสตร์

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง” คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง” 
?  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

??..เด็กวิศวะก็จะแนวๆ แบบนี้

สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต :วศ.บ. 4 ปี)

  • สาขาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมเคลื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :อส.บ. 2 ปี)

  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเทคโนโลยียานยนต์
  • สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

วิศวกรรมศาสตร์


 

??เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306

 

เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Scroll to Top