รางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับรางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับรางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Thursday, July 25, 2019

รางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562