ม.สยาม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับรางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2360618937537871

รางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Scroll to Top