คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน National Coding Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน National Coding Day ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Anyone Can Code” จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย