ม.สยาม เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula 2023

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ส่งทีม Exceed AE (รถเครื่องยนต์), และ EXCEED_AE EV (รถไฟฟ้า) เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula 2023 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์พีรยุทธ ทองเต็ม เป็นผู้จัดการทีม ผลการแข่งขัน ทีม Exceed AE ได้รับถ้วยรวมที่ 2 ที่ 1 เป็นของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีม ลูกพระบิดา และ

ที่ 3 ทีม black pearl. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด รถเครื่องยนต์ 18 ทีม และ รถไฟฟ้า (EV) 12 ทีม