News-Activity

โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน นครปฐม

มอบวัสดุสำหรับทำขาเทียม ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม นครปฐม

เป็นตัวแทนส่งมอบฝากระป๋องน้ำอัดลม ถุงน่อง และลูกแม๊ก ที่ใช้งานแล้วให้กับ โรงงานทำขาเทียม โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการทำขาเทียม

การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อ การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม สหกิจศึกษา

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ที่กำลังปฏิบัติงานตามบริษัทต่างๆ

วันนี้ทีมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานตามบริษัทต่างๆ และเป็นการออกไปเก็บข้อมูลจากการทำงานจริงของวิศวกรจากหน้างานจริงๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการทำงาน ในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท GENPOWER ENGINEERS, บริษัท KURIHARA (THAILAND) และบริษัท U.P. TECH GROUP ที่ได้ให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป https://www.facebook.com/yongyuth.nar/posts/2342170269237500 ภาพโดยเพจ ยงยุทธ นาราษฏร์: อ.นิเทศสหกิจศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ที่กำลังปฏิบัติงานตามบริษัทต่างๆ 

ม.สยาม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

เยี่ยมชม โรงงานผลิด บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

เยี่ยมชมเทคโนโลยีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก บริษัทอินเตอร์ไฟเบอร์

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ในส่วนการปรับเปลี่ยนระบบกระบวนการผลิตไปใช้เทคโนโลยีดิจิตอล หุ่นยนต์ ออโตเมขั่น และระบบสายพานลำเลียง

วิศวกรรมศาสตร์

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง” คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง”  ?  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว สอบถามรายละเอียด : 02-8678088 ,02-8686000 ต่อ 5306 ??..เด็กวิศวะก็จะแนวๆ แบบนี้ สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต :วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมเคลื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต :อส.บ. 2 ปี) …

“เพราะที่นี่ เรียนกับของจริง” คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Read More »

กัณฑ์เอนก บุญอินทร์ (แชมป์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์

กัณฑ์เอนก บุญอินทร์ (แชมป์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์

??  “เพชรสยามออนไลน์” โดย สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม  แนะนำ นายกสโมสรนักศึกษาปีล่าสุดของเรากัน และตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ชั้นปีที่ 4 แล้ว และยังเป็นทั้งเด็กเรียน และนักกิจกรรมอีกด้วย จะเป็นใครไปไม่ได้ กับ “แชมป์” เราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยจ้า… ?‍? ชื่อ : นายกัณฑ์เอนก บุญอินทร์ (แชมป์) ปัจจุบันเรียนอยู่ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม …

กัณฑ์เอนก บุญอินทร์ (แชมป์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Read More »

วิศวกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยสยาม-เลือกตั้งกรรมการสโมสร

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562   https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2298978853701880 การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1   https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2279364418996657   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”   https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2264453760487723   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”

Scroll to Top