News-Activity

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1   https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2279364418996657   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”   https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2264453760487723   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”

ศึกษาดูงานระบบ SCADA System, 230 kV Underground Tunnel และ Power Distibution System ณ การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และทีมวิศวกรจาก BEA ประเทศภูฏานในการศึกษาดูงานระบบ SCADA System, 230 kV Underground Tunnel และ Power Distibution System ณ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมาก https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2264451397154626 เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ณ การไฟฟ้านครหลวง

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Agreement for student exchange program between Siam University, Thailand and Chiba University, Japan) ระหว่างวันที่ 9 ถึง 31 มกราคม 2562 โดยได้รับทุนจาก …

ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น Read More »

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

ประธานฝ่ายคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

การแข่งขัน Student Formula Challenge 2019

การแข่งขัน Student Formula Challenge 2019

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี ?ผลการแข่งขัน TSAE2019 ทีม Exceed AE ของภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้  1. ลำดับที่ 1 การแข่งขัน …

การแข่งขัน Student Formula Challenge 2019 Read More »

นาวี สดุดี (พี่แบงค์) รุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม ได้คะแนนสูงสุด

นาวี สดุดี (พี่แบงค์) รุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก

ผลงานคือตัวบ่งชี้คุณภาพของวิศวะไฟฟ้า ม. สยามของเรา: นายนาวี สดุดี (พี่แบงค์) รุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม ทำผลงานในการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก เข้ารับวุฒิบัตรจากเลขาธิการสภาวิศวกร น้องๆ อยากเก่งเหมือนพี่แบงค์ รีบมาสมัครเรียนวิศวะไฟฟ้ากับเราน่ะครับ ยินดีต้อนรับทุกคน สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่: https://admission.siam.edu/ เลือกเรียนได้ทั้งภาคปกติ (เรียนวันอังคาร-เสาร์) หรือภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ …

นาวี สดุดี (พี่แบงค์) รุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก Read More »

แห่เทียนพรรษา ณวัดโคนอน

ร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน  ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2135999703307560&id=100006926537070 https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2106290682970699 ติดตามเพจ พิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

ศิษย์เก่าดีเด่น-มหาวิทยาลัยสาม

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ควบคุมด้านวิศวกรรม บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ในงาน ” คืนสู่เหย้าและงานฉลองบัณฑิตใหม่ ” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. …

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง Read More »

Scroll to Top