กิจกรรมคณะ

Apr
26

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Wednesday, May 1, 2019 การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Mar
30

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1 Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Sunday, March 31, 2019   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Mar
07

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ” Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Thursday, March 7, 2019   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ณ “เขื่อนวชิราลงกรณ”

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Mar
05

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และทีมวิศวกรจาก BEA ประเทศภูฏานในการศึกษาดูงานระบบ SCADA System, 230 kV Underground Tunnel และ Power Distibution System ณ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างมาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และทีมวิศวกรจาก BEA ประเทศภูฏานในการศึกษาดูงานระบบ SCADA… Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Thursday, March 7, 2019 เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ณ การไฟฟ้านครหลวง

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jan
31

ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Agreement for student exchange program between Siam University, Thailand and Chiba University, Japan) ระหว่างวันที่ 9 ถึง 31 มกราคม 2562 โดยได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Services Organization)   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 คน… Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Wednesday, March 13, 2019 ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น  

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jan
24

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

ประธานฝ่ายคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jan
20

การแข่งขัน Student Formula Challenge 2019

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี 🚗ผลการแข่งขัน TSAE2019 ทีม Exceed AE ของภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้  1. ลำดับที่ 1 การแข่งขัน Cost 2. ลำดับที่ 1 การแข่งขัน Skid Pad 3. รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขัน Fuel Economic 4. รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ผลรวมคะแนน Static ,การตลาด,Cost,Design 5. ลำดับที่ 4 การแข่งขัน Design 6. […]

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Oct
17

นาวี สดุดี (พี่แบงค์) รุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก

ผลงานคือตัวบ่งชี้คุณภาพของวิศวะไฟฟ้า ม. สยามของเรา: นายนาวี สดุดี (พี่แบงค์) รุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม ทำผลงานในการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก เข้ารับวุฒิบัตรจากเลขาธิการสภาวิศวกร น้องๆ อยากเก่งเหมือนพี่แบงค์ รีบมาสมัครเรียนวิศวะไฟฟ้ากับเราน่ะครับ ยินดีต้อนรับทุกคน สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่: https://admission.siam.edu/ เลือกเรียนได้ทั้งภาคปกติ (เรียนวันอังคาร-เสาร์) หรือภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ผศ.ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ Tel. 089-678-3039 #วิศวะไฟฟ้ามอสยาม #วิศวะไฟฟ้าเสาร์_อาทิตย์ #Siamuniversity #แล้วเจอกันสุดทางบางหว้าท่ามอสยาม Cr. สภาวิศวกร "ผลงานคุณภาพของวิศวะ ม.สยาม ของเรา"กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่:… Posted by Faculty of Engineering Siam University on Sunday, April 21, 2019 นาวี สดุดี […]

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jul
26

ร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน  ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตร… โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2018 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดอ่างแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018 ติดตามเพจ พิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jul
21

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ควบคุมด้านวิศวกรรม บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ในงาน ” คืนสู่เหย้าและงานฉลองบัณฑิตใหม่ ” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ หอประชุม การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548… โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018 ภาพจากแฟนเพจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL