กิจกรรมคณะ

Jul
26

ร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน  ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตร… โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2018 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดอ่างแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018 ติดตามเพจ พิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jul
21

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ควบคุมด้านวิศวกรรม บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   ในงาน ” คืนสู่เหย้าและงานฉลองบัณฑิตใหม่ ” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ หอประชุม การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โอฬาริกเดช จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ปี 2548… โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018 ภาพจากแฟนเพจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jul
19

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018 แฟนเพจ: มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jul
12

คณาจารย์วิศวฯ นิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018 ภาพจากแฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
10

การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ และจากมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ผศ.จิรนาถ บุญคง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่… โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018 แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jul
08

ซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ร่วมพิธีวันซ้อมประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018 แฟนเพจ: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
Jun
21

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสยาม โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018   แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
May
25

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา… โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL
May
24

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี โพสต์โดย มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

By wordpress-helper | กิจกรรมคณะ
DETAIL

  • 26
  • 1,921
  • 10,258

แผนที่

ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ตั้ง อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 5244

โทรสาร 02-457-0068 ต่อ 5244, 02-457-3982

E-mail : eng@siam.edu

TOP