กิจกรรมคณะ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสยาม https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2071389646460803   แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2053164871616614 แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2053168844949550 แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Scroll to Top