การแข่งขัน Student Formula Challenge 2019

การแข่งขัน Student Formula Challenge 2019

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี
?ผลการแข่งขัน TSAE2019 ทีม Exceed AE ของภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้ 
1. ลำดับที่ 1 การแข่งขัน Cost
2. ลำดับที่ 1 การแข่งขัน Skid Pad
3. รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขัน Fuel Economic
4. รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ผลรวมคะแนน Static ,การตลาด,Cost,Design
5. ลำดับที่ 4 การแข่งขัน Design
6. ลำดับที่ 6 การแข่งขัน Autocross( วิ่ง 1 รอบสนาม )
๗.Endurance(วิ่ง ๒๒ รอบสนาม) วิ่งไม่จบการแข่งขัน
***คะแนนรวมทุกรายการ ได้ลำดับที่ 6**

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2235487746717658

 

การแข่งขัน Student Formula Challenge 2019

Scroll to Top