นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ ประธานฝ่ายคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 11 คน ที่ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ จำนวน 2 คน

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ ประธานฝ่ายคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์…

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Thursday, January 24, 2019

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์