นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ ประธานฝ่ายคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 11 คน ที่ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ จำนวน 2 คน

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2236042669995499

นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

 

 

Scroll to Top