ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1

 

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2279364418996657

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Scroll to Top