วิศวกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยสยาม-เลือกตั้งกรรมการสโมสร

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

 

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2298978853701880

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Scroll to Top