การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Posted by มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ on Wednesday, May 1, 2019

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562