ข่าวสาร / กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น 2...
รายละเอียดทั้งหมด

การดูงานสวนเกษตรอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่: “การออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการสวนเกษตรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2 จัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสวนเกษตรของคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566...
รายละเอียดทั้งหมด

กิจกรรมวันไหว้ครู 2566

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา “เจ็ดกันยา น้อมจิตวันทา กตัญญุตา บูชาครู” กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย งานพิธีไหว้ครู “มส.น้อมจิต วันทา เทิดศรัทธา บูชาครู ๒๕๖๖”...
รายละเอียดทั้งหมด

ม.สยาม เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula 2023

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ส่งทีม Exceed AE (รถเครื่องยนต์), และ EXCEED_AE EV (รถไฟฟ้า) เข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula 2023 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
รายละเอียดทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน National Coding Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน National Coding Day ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Anyone Can...
รายละเอียดทั้งหมด