ข่าวสาร / กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร จังหวัดราชบุรี

24 มีนาคม 2564 ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สัญจรมาพบกับน้องๆ ที่กำลังจะจบ ปวช. และ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อแนะนำการเลือกหลักสูตร และสาขาวิชาที่จะเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
รายละเอียดทั้งหมด
โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน นครปฐม

มอบวัสดุสำหรับทำขาเทียม ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม นครปฐม

เป็นตัวแทนส่งมอบฝากระป๋องน้ำอัดลม ถุงน่อง และลูกแม๊ก ที่ใช้งานแล้วให้กับ โรงงานทำขาเทียม โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการทำขาเทียม...
รายละเอียดทั้งหมด
การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อ การรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม...
รายละเอียดทั้งหมด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.สยาม สหกิจศึกษา

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ที่กำลังปฏิบัติงานตามบริษัทต่างๆ

วันนี้ทีมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานตามบริษัทต่างๆ และเป็นการออกไปเก็บข้อมูลจากการทำงานจริงของวิศวกรจากหน้างานจริงๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการในการทำงาน ในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท GENPOWER ENGINEERS, บริษัท KURIHARA (THAILAND) และบริษัท U.P...
รายละเอียดทั้งหมด
ม.สยาม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลสร้างสรรค์ ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562...
รายละเอียดทั้งหมด