ข่าวสาร / กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

co-op-อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกนิเทศสหกิจศึกษา

คณาจารย์วิศวฯ นิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2091074614492306 ภาพจากแฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม...
รายละเอียดทั้งหมด
การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ และจากมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.วิภาวัลย์...
รายละเอียดทั้งหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์-ย้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร-2560

ซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2089071164692651 แฟนเพจ: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม...
รายละเอียดทั้งหมด
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสยาม https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2071389646460803   แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม...
รายละเอียดทั้งหมด
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ในสังกัดคณะวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5...
รายละเอียดทั้งหมด
งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี https://www.facebook.com/eng.siam.edu/posts/2053168844949550 แฟนเพจ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์...
รายละเอียดทั้งหมด